Про бюджет Новоуспенівської сільської ОТГ на 2018 рік

 

УКРАЇНА

НОВОУСПЕНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя   сесія   сьомого  скликання

РІШЕННЯ

21 грудня 2017 року                                                                                    №17

Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Новоуспенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 23 913,651 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 23 648,754 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 264,897 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

1.2. видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 23 913,651 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 22 688,754 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1 224,897 тис.гривень;

1.3. профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 960,000 тис.грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 960,000 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

1.4. дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 960,000 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у сумі 23 913,651 тис.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі за загальним фондом 22 688,754 тис.грн. та спеціальним фондом 1 224,897 тис.грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1,000 тис.гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20,000 тис.гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсація відсотків, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

8. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 719,025 тис.грн., згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у ст. 691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

14. Відповідно до п. 8 та п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету сільської ради у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету об’єднаної територіальної громади у разі збільшення (зменшення) об’єднаній територіальній громаді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, згідно з рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до цього рішення.

15. На виконання ст. 20 і п. 18 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України застосовувати програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

16. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

Сільський голова         І.Б. Сеник

 

Додатки https://drive.google.com/file/d/1lQemugChINiYEezNGn6wBoBxJYl6-VuL/view?usp=sharing

    Додаток № 1    
      до рішення сільської ради        
      від 21.12.2017 № 17  
      "Про бюджет об’єднаної територіальної
      громади на 2018 рік"  
           
Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
          грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету                                                                                                     Всього Загальний  фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 10 985 549 10 977 749 7 800  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  4 376 068 4 376 068    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4 370 530 4 370 530    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 2 565 373 2 565 373    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 093 953 1 093 953    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 711 204 711 204    
11020000 Податок на прибуток підприємств  5 538 5 538    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  5 538 5 538    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 35 35    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 35 35    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 35 35    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   63 669 63 669    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 63 669 63 669    
18000000 Місцеві податки 6 537 977 6 537 977    
18010000 Податок на майно 4 634 668 4 634 668    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1 386 1 386    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 8 259 8 259    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 22 574 22 574    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 148 168 148 168    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 394 230 1 394 230    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   929 248 929 248    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   1 720 806 1 720 806    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   399 580 399 580    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 10 417 10 417    
18050000 Єдиний податок   1 903 309 1 903 309    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  406 065 406 065    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 497 244 1 497 244    
19000000 Інші податки та збори  7 800   7 800  
19010000 Екологічний податок  7 800   7 800  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  7 800   7 800  
20000000 Неподаткові надходження 269 902 12 805 257 097  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   102 102    
21080000 Іншi надходження 102 102    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  102 102    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  5 196 5 196    
22090000 Державне мито   5 196 5 196    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1 824 1 824    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   3 372 3 372    
24000000 Інші неподаткові надходження   7 507 7 507    
24060000 Інші надходження   7 507 7 507    
24060300 Інші надходження   7 507 7 507    
25000000 Власні надходження бюджетних установ  257 097   257 097  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 257 097   257 097  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 242 197   242 197  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 14 900   14 900  
  Разом 11 255 451 10 990 554 264 897  
40000000 Офіційні трансферти 12 658 200 12 658 200    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1 536 600 1 536 600    
41020100 Базова дотація 1 536 600 1 536 600    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 11 121 600 11 121 600    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8 350 200 8 350 200    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 771 400 2 771 400    
  Всього доходів 23 913 651 23 648 754 264 897  
           
           
Секретар сільської ради   Н.А. Гонтаренко

 

 

 

      Додаток № 2  
      до рішення сільської ради      
      від 21.12.2017 № 17  
      "Про бюджет об’єднаної територіальної
      громади на 2018 рік"  
           
Фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
          грн.
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний   фонд Спеціальний  фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0 -960 000 960 000 960 000
    0      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів 0 -960 000 960 000 960 000
208100 На початок періоду 0      
208200 На кінець періоду 0 0 0 0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -960 000 960 000 960 000
    0      
600000 Фінансування за активними операціями 0 -960 000 960 000 960 000
    0      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -960 000 960 000 960 000
602100 На початок періоду 0 0 0 0
602200 На кінець періоду 0 0 0 0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -960 000 960 000 960 000
           
           
Секретар сільської ради     Н.А. Гонтаренко
                        Додаток № 3    
                        до рішення сільської ради            
                        від 21.12.2017 № 17      
                        "Про бюджет об’єднаної територіальної      
                        громади на 2018 рік"      
РОЗПОДІЛ
 видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
                              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16(5+10)
0100000     Сільська рада 22 688 754 22 668 754 14 137 104 1 110 815   1 224 897 257 097   7 100 967 800 960 000 23 913 651
0110000     Сільська рада 22 688 754 22 668 754 14 137 104 1 110 815   1 224 897 257 097   7 100 967 800 960 000 23 913 651
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3 595 767 3 595 767 2 625 591 86 000   7 800 7 800         3 603 567
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2 088 398 2 088 398 1 266 109 237 870   116 000 116 000         2 204 398
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 11 918 297 11 918 297 9 050 590 739 945   126 197 126 197         12 044 494
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8 350 200 8 350 200 6 844 400                 8 350 200
0111160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 613 715 613 715 500 586                 613 715
0111161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 613 715 613 715 500 586                 613 715
0113240 3240   Інші заклади та заходи 324 053 324 053 265 617                 324 053
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 324 053 324 053 265 617                 324 053
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 205 447 205 447 146 813 12 000               205 447
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 400 452 400 452 281 798 35 000   7 100 7 100   7 100     407 552
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 31 200 31 200                   31 200
0116040 6040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 15 000 15 000       850 000       850 000 850 000 865 000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій           110 000       110 000 110 000 110 000
0117440 7440   Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 200 000 200 000                   200 000
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури 200 000 200 000                   200 000
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5 000 5 000                   5 000
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           7 800       7 800   7 800
0118700 8700 0133 Резервний фонд 20 000                     20 000
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 2 771 400 2 771 400                   2 771 400
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 500 025 500 025                   500 025
      Всього 22 688 754 22 668 754 14 137 104 1 110 815   1 224 897 257 097   7 100 967 800 960 000 23 913 651
                               
                               
      Секретар сільської ради               Н.А. Гонтаренко        
    Додаток № 5  
      до рішення сільської ради      
      від 21.12.2017 № 17  
      "Про бюджет об’єднаної територіальної
      громади на 2018 рік"
         
Міжбюджетні трансферти з бюджету об’єднаної територіальної громади місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
         
        грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади Всього
Субвенція загального фонду на:
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції Інші субвенції з місцевого бюджету
8304200000 Районний бюджет 2 771 400 500 025 3 271 425
  Всього 2 771 400 500 025 3 271 425
         
Секретар сільської ради     Н.А. Гонтаренко
            Додаток № 6    
            до рішення сільської ради      
            від 21.12.2017 № 17  
            "Про бюджет об’єднаної територіальної
            громади на 2018 рік"  
                 
Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000     Сільська рада   4 132 441 0 4 132 441 960 000
0110000     Сільська рада   4 132 441 0 4 132 441 960 000
0116040 6040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води Будівництво артезіанської свердловини на діючому майданчику водопровідних споруд по вул.Гагаріна в с.Запоріжжя Веселівського району Запорізької області 2 438 263 0 2 438 263 250 620
Буріння свердловини №2 замість вибувшої з ладу на існуючому майданчику в с.Новоівіанівка Веселівського району Запорізької області 1 550 567 0 1 550 567 159 380
Капітальні видатки       440 000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реконструкція зовнішнього освітлення с.Матвіївка, Веселівський район, Запорізька область. ТОМ5. Освітлення вул. Першого Травня. КТП-35/201. 143 611 0 143 611 110 000
      Всього   4 132 441 0 4 132 441 960 000
                 
Секретар сільської ради       Н.А. Гонтаренко    
          Додаток № 7  
          до рішення сільської ради      
          від 21.12.2017 № 17  
          "Про бюджет об’єднаної територіальної
          громади на 2018 рік"  
               
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади у 2018 році
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
 Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000     Сільська рада   751 225 967 800 1 719 025
0110000     Сільська рада   751 225 967 800 1 719 025
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма «Благоустрій населених пунктів громади на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №7 31 200   31 200
0116040 6040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води Програма «Питна вода» на 2018 рік, затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №10 15 000 850 000 865 000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма «Будівництво та реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Новоуспенівської сільської  ОТГ на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №9   110 000 110 000
0117440 7440   Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Програма «Утримання доріг комунальної  власності Новоуспенівської сільської   ОТГ на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №11  200 000   200 000
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури 200 000   200 000
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма «Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2018рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №8 5 000   5 000
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма «Благоустрій населених пунктів громади на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №7   7 800 7 800
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма «Підтримка охорони здоров’я на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №6 400 000   400 000
Програма «Підтримка надання соціальних послуг на території Новоуспенівської сільської  ОТГ на 2018 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 21.12.2017 №12 100 025   100 025
      Всього   751 225 967 800 1 719 025
               
Секретар сільської ради       Н.А. Гонтаренко
          Додаток № 8    
            до рішення сільської ради        
            від 21.12.2017 № 17    
            "Про бюджет об’єднаної територіальної  
            громади на 2018 рік"    
                 
    Напрями спрямування коштів іншої субвенції, наданої територіям області на 2018 рік  
                грн.
№ з/п Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Загальний фонд Разом
Відшкодування витрат за надані послуги зв'язку пільгових категорій громадян Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом Відшкодування за проїзд пільгових категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю Підтримка діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги Здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (надання первинної медичної допомоги)
1 Районний бюджет 6 300 14 100 6 500 49 920 23 205 400 000 500 025
  Всього 6 300 14 100 6 500 49 920 23 205 400 000 500 025
                 
  Секретар сільської ради         Н.А. Гонтаренко    

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04353362/e5729ab14ccae6ed2fd0e8188d582659.docпро затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачанняhttps://rada.info/upload/users_files/04353362/c560c2acbf8f0b969308dbf7f4d78f24.doc

                                                               Україна                            

                                                 НОВОУСПЕНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

                                        ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 ________________________________________________________________________________

                 Р І Ш Е Н Н Я

  25.01. 2016                                                                                                      № 2

 

Про встановлення місцевих податків  і зборів

На території Новоуспенівської сільської ради на 2016 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України,  Законом України від 24.12.2015 № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», п.24  ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку , планування бюджету і фінансів та адміністративно територіального устрою, сесія  Новоуспенівської сільської ради рада,

ВИРІШИЛА:

1. ВСТАНОВИТИ з 01.01.2016 року  на території Новоуспенівської сільської ради такі види  місцевих податків :

а)  податок на майно:

     - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості;

     - транспортний податок;

     - плата за землю.

б)  єдиний податок.

2. ЗАТВЕРДИТИ  :

                          - Положення про податок на нерухоме майно , відмінне від             

                             земельної ділянки ( додаток 1)

                           - Положення про транспортний податок ( додаток 2)

                           - Положення  про єдиний податок (додаток 3)

       - Положення про земельний податок (додаток 5)

3. ЗАТВЕРДИТИ  ставки єдиного податку згідно додатку №4, ставки єдиного податку діють з 01.01.2016 року.

4. ЗАТВРДИТИ ставки податку на майно в частині плати за землю згідно додатку № 6,7 ставки діють з 01.01.2016 року ,

5. Місцеві податки і збори зараховуються  до місцевого бюджету у порядку встановленому БК України з урахуванням особливостей визначеним Податковим кодексом України.

6. Рішення  50-ї сесії 6 скликання №1 від 10.07.2015р.  «Про встановлення  видів місцевих податків та зборів на території Новоуспенівської сільської ради  Веселівського району Запорізької області на 2016 рік» вважати таким що втратило чинність з 01.01.2016 року.

7. Дане рішення набирає чинності та вступає в дію  з 01.01.2016 року.

 8. ОПРИЛЮДНИТИ проект  рішення на  інформаційному стенді сільської ради.

 9. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію  з питань соціально-економічного розвитку , планування бюджету і фінансів та адміністратино територіального устрою.

Сільський голова                                                                                                        А.С.Мішечкін

 

 

        Україна

НОВОУСПЕНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________

  ПРОЕКТ           РІШЕННЯ

18 жовтня  2016 р.                                                                                              № 6

 Про затвердження тарифів на комунальні

 послуги КП «Надія».

Відповідно до п.2 ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про житлово-комунальні послуги», Новоуспенівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити з  01.12. 2016 року для населення вартість 1 метру кубічного води  в сумі   16,40 грн.

2.Затвердити норми споживання води для населення та для  ведення особистого підсобного господарства  метрів кубічних на місяць:

Населення-  4,5 куб.м. на 1 чол.

Корови     -3,0 куб.м.  на 1 гол.

Молодняк ВРХ більше 1 року   -  1,5 куб.м. на 1 гол.

Молодняк ВРХ від 6 міс. до 1 року   -  0,9 куб.м. на 1 гол.

Свині дорослі-   0,75 куб.м.   на 1 гол.

Коні .      -   1,2  куб.м. на 1 гол.

Кози, вівці  .  – 0,3 куб.м. на   1 гол.

Курі   ,     – 0,15 куб.м.    на  10 гол.

Качки ,    – 0,19 куб.м.     на 5 гол.

Індики,    -  0,12 куб.м.   на 5 гол.

3.Затвердити норми споживання для миття  легкових  автомобілів 0,4 куб. м. на місяць;

для миття вантажних автомобілів та тракторів  1,2 куб.м. на місяць.

4.Затвердити  вартість за споживання води  на місяць:

Населення   - 73,80 грн. на  1 чол.

Корови        -  49,20 грн. на 1 гол.

Молодняк ВРХ більше 1 року -  24,60грн. на 1 гол.

Молодняк ВРХ від 6 міс. до 1 року  - 14,76грн. на 1 гол.

Свині дорослі      -  12,30 грн. на 1 гол.

Коні       -            -  19,68грн.  на 1 гол.

Кози, вівці -         -  4,92 грн.  на 1 гол.

Курі    - 2,46 грн. на  10  гол.

Качки – 3,12 грн. на 5 гол.

Індики  - 1,97  грн. на 5 гол.

Легкові автомобілі -  6,56 грн. за  1 одиницю,

Вантажні автомобілі, трактори  19,68 грн. на 1 одиницю.

5. Затвердити для установ, організацій, приватних підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності з 01.12.2016 року вартість 1 кубічного метру води у сумі  21,96 грн.,  для бюджетних установ – 16,84грн.

Сільський  голова

Новоуспенівської сільської ради                                               А.С.Мішечкін

 

Логін: *

Пароль: *